Welkom bij aannemingsbedrijf OSD

Van harte welkom op de website van aannemersbedrijf OSD, een bouwbedrijf van naam.

Wellicht voor een stukje nader onderzoek naar wie wij zijn, of "wel eens van gehoord" maar nog geen bekende van ons?
Dan heten wij u bij deze welkom op onze site, kijk eens verder naar wat onze diensten inhouden en hopelijk de sfeer te proeven van onze bedrijfsfilosofie.

Mochten wij naar aanleiding van dit kijkje in onze keuken uw interesse hebben gewekt, dan kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.
Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen, op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 15.00 uur.

Wij hopen u te mogen verwelkomen in onze vaste klantenkring.

All-round aannemingsbedrijf

Wie is OSD precies?

Aannemersbedrijf OSD is een traditioneel aannemersbedrijf, gespecialiseerd in de burger- en utiliteitsbouw.
Traditioneel met zin in de toekomst.

Aannemersbedrijf OSD is een traditioneel aannemersbedrijf waarbij kwaliteit, service en een eerlijke prijs-kwaliteitverhouding hoog in het vaandel staan. Om de kwaliteit van de diensten te waarborgen, dient vooruit gekeken te worden. De bouw verandert immers doorlopend. Nieuwe technieken, nieuwe ontwerpen, andere inzichten. Zowel binnen de burgerbouw als binnen de utiliteit heeft OSD bewezen dat zij zeer goed in staat is de nieuwe bouwtechnieken in de oude bouwmethodes toe te passen.

Specialiteit

OSD heeft zich gespecialiseerd in het renoveren en restaureren van oude en monumentale panden. Vakkennis in traditioneel werk is ons handelsmerk.

Groots, ook in klein werk

Ook kleinere klusjes nemen wij u graag uit handen, zoals het bijplaatsen van een (veiligheids)slot in de achterdeur, een lekkage verhelpen of het ophangen van een schilderij of kapstok. We doen het graag, snel en goed.

Servicecontracten

Aannemersbedrijf OSD levert als een van de weinige bedrijven in de regio een all-round servicecontract met 24-uursdienst.
Dit betekent dat OSD bij iedere gemelde klacht binnen 4 uur aanwezig is om deze te verhelpen. Bij calamiteiten, zoals lekkages of stroomstoringen, is dat zelfs binnen 2 uur.

Diensten

Wij kunnen allerlei werkzaamheden voor u uitvoeren.

Renovatie en restauratie van monumentale panden

Bij een verbouwing of renovatie van een monument is oog voor detail belangrijk. In overleg met de opdrachtgever worden de originele kenmerken en details zoveel mogelijk behouden of hersteld. Nieuw te leveren elementen zoals ornamenten, sierlijsten of vensterbanken worden zo door ons nagemaakt, dat ze perfect aansluiten op de bestaande elementen.

Renovatie bestaande woningen

Samen met u bespreken wij uw wensen en kijken wij wat de mogelijkheden zijn. Wij verbouwen voor u vanaf de kelder tot en met het dak. Wij werken desgewenst volgens de tekeningen en bestek van de architect die naar uw wensen zijn opgesteld. Wij kunnen samen met u de optimale planning opstellen, zodat u tijdens de verbouwing zo min mogelijk overlast heeft. Denk hierbij aan verschillende fases in uitvoering.

Dakwerkzaamheden

Bitumeuze dakbedekking, pannenkappen en zinken en leien daken zitten allemaal in ons pakket.

Schilderwerkzaamheden

Onze schilders werken alleen met de beste en hoogwaardige producten.
U bent bij ons uiteraard vrij te kiezen en uw eigen voorkeur uit te spreken in het te gebruiken product/merk.

Kelders

Vochtige kelders behoren tot het verleden nadat deze door ons behandeld zijn.
Door een in jaren opgebouwde ervaring met lekkende kelderwanden en -vloeren zijn wij, na een grondige inspectie, in staat u een goede prognose te geven of wij uw kelder kunnen herstellen.

Dakkapellen

Heeft u extra ruimte nodig in het bestaande pand? Dan kunnen wij voor u diverse dakopbouwen/-kapellen realiseren waardoor u extra ruimte creëert in een bestaand pand. Er zijn verschillende dakopbouwen en -kapellen realiseerbaar.

Vergunningen

Een dakopbouw moet aan de eisen van de wet- en regelgeving voor de bouw voldoen. In samenwerking met uw of onze architect/bouwkundige kunnen wij zowel de tekening als het vergunningstraject voor u verzorgen.

Vernieuwen van ramen en kozijnen - hout, kunststof, aluminium, staal

Onze houten kozijnen, ramen en deuren komen uit Nederlandse fabriek en worden gemaakt met alleen A-klasse hout.
Wij leveren en plaatsen diverse soorten draaisystemen voor deuren en ramen. Bij zowel houten als aluminium en kunststof kozijnen, deuren en ramen kunnen de draaisystemen worden toegepast.

Gevelrenovatie – voegwerk – betonherstel – reinigen – impregneren

Dankzij onze minimale 30 jaar ervaring met gevelrenovatie kunnen wij alle gevelwerken vakkundig uitvoeren.
Ook hier maken wij uiteraard weer gebruik van de beste producten en houden wij de vinger aan de pols van de laatste ontwikkelingen en innovaties in de productlijn.

Specialisatie in balkonrenovatie

Wij hebben naar aanleiding van een vraag uit de verzekeringswereld met deze partijen een plan van aanpak bedacht inzake het renoveren van balkons.
Dit heeft ertoe geleid dat wij een zeer samengesteld pakket hebben ontwikkeld, alwaar u na uitvoer van de werkzaamheden weer en prachtig en volledig waterdicht balkon heeft.

Facilitaire diensten

Sinds januari 2015 heeft OSD B.V. zich uitgebreid met facilitaire diensten. Onze professionele medewerkers hebben ruime ervaring met o.a.
 • Schoonmaken van kantoren, scholen en kinderdagcentra
 • Schoonmaken van algemene ruimte(s), trappenhuizen en portieken
 • Bouwschoonmaak (opleveringschoonmaak)
 • Woningen
 • Sanitairreiniging
 • Glas- & gevelreiniging
 • Vloeronderhoud
 • Brand- & waterschade


Met OSD B.V. Facilitaire Dienstverlening krijgt u de professionele schoonmaak die past bij het object en de functie van de ruimte. Onze schoonmakers werken nauwkeurig en volgens afspraak op de tijden die u het beste uitkomen. Naar uw behoefte komen onze schoonmakers dagelijks, wekelijks, maandelijks of op incidentele basis. Uiteraard is het mogelijk om de schoonmaak buiten kantoor- of openingstijd te plannen om zo uw bezoekers en werknemers niet te storen. Zo profiteert u van de flexibele instelling van OSD B.V. en onze schoonmakers.

Wat voor gebouw wij ook voor u gaan schoonmaken, één van de grote voordelen van OSD B.V. is dat wij weten wat belangrijk is. Regelmatige reiniging van het interieur, nette werkplekken, opgeruimde bureaus en hygiënisch sanitair: een schoon en fris bedrijf is niet alleen een mooi visitekaartje naar klanten en bezoekers toe, maar ook voor uw werknemers onmisbaar. Wij hebben ervaring met schoonmaak in alle branches, hanteren scherpe tarieven en hebben kwaliteit hoog in het vaandel. Een ideale combinatie!

Wij houden de communicatielijnen kort, voor uw gemak. Geen verschillende projectmanagers waardoor u niet meer weet wie waar de verantwoordelijkheid heeft. Als u ons belt, weet u direct waar u aan toe bent.

Financiering

Heeft uw VvE of u zelf het financieel plafond bereikt en dienen er toch nog hoognodige
renovatie- dan wel reparatiewerkzaamheden op korte termijn uitgevoerd te worden?

Wederom een uniek product dat wij nog steeds als enige in de Haagse regio aanbieden, is het financieren van noodzakelijk onderhoud.
Dit product is ontwikkeld in samenwerking met en op verzoek van een gerenommeerd landelijk VvE-beheerder. De reden voor dat verzoek was het feit dat het in VvE's steeds vaker voorkwam dat de VvE-leden tijdelijk niet voldoende financiële middelen hadden om het noodzakelijk onderhoud dat op korte termijn diende te worden uitgevoerd, te bekostigen.

Heeft uw VvE of uzelf het financieel plafond bereikt en dienen er toch nog hoognodige renovatie- dan wel reparatiewerkzaamheden op korte termijn uitgevoerd te worden? OSD helpt u op weg!

OSD BV geeft u de mogelijkheid om een financiering af te sluiten voor onder andere:
 • Volledige (gevel)renovaties
 • Vernieuwen dakbedekking: bitumen, pannen e.a.
 • Vervangen technische installaties
 • Betonrenovaties
 • Groot en klein onderhoud
 • Schilderwerken
 • Snoeiwerkzaamheden bomen en tuinaanleg
 • Anders

Voordelen van een financiering bij OSD

 • Direct uitvoer noodzakelijke werkzaamheden mogelijk
 • Rente is voor individuele appartementeigenaren (mogelijk) fiscaal aftrekbaar
 • Mogelijkheid financiering een enkel lid VvE
 • Acceptatie mogelijk zonder BKR-toetsing
 • Looptijd financiering in overleg (6-24 maanden)

Kosten financiering

Rente en kosten voor deze financiering zijn afhankelijk van de dan geldende wettelijke rente en een opslag n.a.v. risicoanalysebeoordeling. Een en ander wordt altijd vooraf met u besproken en doorgerekend; transparantie en duidelijkheid hebben wij hoog in het vaandel staan en zeker bij dit soort voorzieningen is het uiterst belangrijk dat u vooraf goed geïnformeerd bent.

Wanneer komt u in aanmerking voor een financiering?

Onderstaande gegevens zijn van belang:
 • Bouwtechnisch rapport (B.O.R. of M.O.P.) van het gebouw, opgesteld door een door OSD aangesteld dan wel erkend bouwtechnisch bureau. De kosten hiervoor komen voor rekening van de VvE en dienen vooraf en aan het bouwtechnische bureau voldaan te worden.
 • Meerjarenplanning inzake het onderhoud en de exploitatie-overzichten (aantal jaren dient minimaal gelijk te zijn aan de looptijd van de financiering)
 • Afschrift van de notariële akte van splitsing, waarin het reglement en de statuten van de vereniging zijn opgenomen.
 • Vergaderbesluit waarin de VvE de overeenkomst goedkeurt en opneemt in haar vergaderingen zolang de lening loopt.
 • Een kopie van de notulen waaruit blijkt dat alle leden (meerderheid van de stemmen) akkoord zijn gegaan met de voorgenomen investering en de financiering zal na iedere VvE-vergadering worden opgestuurd aan OSD.

Het financieringsbedrag wordt altijd na en in overleg vastgesteld en bedraagt nimmer meer dan 35% van de totale aanneemsom. Indien gewenst (afhankelijk van risico en grootte van het te financieren bedrag) kan OSD de VvE dan wel de individuele huiseigenaar vragen extra zekerheden te stellen.

Contact

Mochten wij naar aanleiding van dit kijkje in onze keuken uw interesse hebben gewekt, dan kunt u
met onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Lees ook vooral eens onze Algemene Voorwaarden door!

Bruijnings Ingenhoeslaan 170
2273 KV Voorburg

infofoo@osdbv.nl

070 3833329

070 3833009